VIT71887.00 INVERTER BOARD HAIER L42B1180

VIT71887.00 INVERTER BOARD HAIER L42B1180
Availability: In stock
$39.56

VIT71887.00 INVERTER BOARD HAIER L42B1180